måndag 8 juli 2013

Sumpans personal fick en sommarimpuls...

Vi på Sumpan tar det steget längre! En omgjord sumpanlogga ingaddad på armen!

Inga kommentarer: